Image1 Image2 Image3 Image4

Aktualne akty prawne UŚ dotyczące Centrum:
 
 

Podstawy prawne dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik ształcenia na odległość obowiązujące w polskim szkolnictwie wyższym:


pdf


pdf


pdf


pdf

 

Poprzednie Zarządzenia Rektora UŚ NIEAKTUALNE - archiwalne (ZOBACZ)